English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; - Jesus - Swedish - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13Share with friends on Facebook


Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; - Jesus - Swedish - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13
Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme;
HERREN hör, när jag ropar till honom
Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige;
du betäcker honom med nåd såsom med en sköld .
Musik - text - sång Georg Christian CZ
 

TOP 20


I know who loves me


Jag ska glädja mig även om fikonträdet inte blommar - SV


Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; - Jesus - Swedish - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13