English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Äran tillhör Gud, som kan göra mycket mer än vi någonsin skulle våga be eller ens drömma om. Ja, oändligt mycket mer än våra högsta önskningar, böner och tankar och mer än allt vi kan hoppas. Så stor är den kraft som verkar inom oss. Därför vill vi i hela församlingen lovprisa Jesus Kristus i all evighet och för alla tider.
Efesierbrevet 3:20-21
Tacka Herren! Prisa hans namn! Tala om för världen vad han har gjort och upphöj honom!
Jesaja 12:4

Nyheter: 


I know who loves me

Jag ska glädja mig även om fikonträdet inte blommar - SV

Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; - Jesus - Swedish - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13Med målet att förhärliga Gud vi förberett för dig låtarna Videoupptagning av sångare, kompositör och evangelist - George Zmozek.
Du hittar här låtarna - beröm på många olika språk med syfte att ära Jesu namn.
Omedelbart efter inrättandet av en ny låt videorecord och bygger på stöd från våra samarbetspartners om att översättningen till ditt språk och feedback från dem, kommer den nya videoinspelningar vara klar här för dig varje dag.
Vi är glada att skicka dig en information som för den nya video-låtar - du sätta din e-postadress här:

With target to glorify the God we prepared for you the songs videorecording of singer, composer and evangelist - George Zmozek.
You can find here the songs - praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and based on the support from our collaborators regarding to the translation into your language and feedback from them, the new videorecordings will be ready here for you every day.
We will be glad to send you an information as for the new video-songs - please put your e-mail address here:
 

E-mail:

I know who loves meShare with friends on Facebook

I know who loves me

I know who loves me, Jesus, my Jesus,
I know who loves you, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

I know who saved me, Jesus, my Jesus,
He will save you too, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has redeemed me, Jesus, my Jesus,
He will redeem you, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He holds me up, Jesus, my Jesus,
He will hold you up, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has cleansed me, Jesus, my Jesus,
He will cleanse you too, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has made me holy, Jesus, my Jesus,
He will make you holy, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.
I know who loves me

I know who loves me

Jag ska glädja mig även om fikonträdet inte blommar - SV

Jag ska glädja mig även om fikonträdet inte blommar - SV

Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; - Jesus - Swedish - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13

Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; - Jesus - Swedish - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

 

TOP 20


I know who loves me


Jag ska glädja mig även om fikonträdet inte blommar - SV


Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; - Jesus - Swedish - Sing Georg C.Z. Psalms 4.4 & 5.13